O výstavě

Ikonické baťovské heslo „Buď prvním!“ vzbuzuje v každém člověku jiné emoce. Co znamená být prvním? Je to soutěživost? Tlak na výkon? Nutnost dosahovat výsledků? Potřeba vyhrát? Zkuste si to heslo přečíst ještě jednou a vyložte si ho baťovsky: „Buď prvním!“ – neboli, najdi odvahu udělat krok jiným směrem, než jde většina, zkus se na to podívat z druhé strany, hledej, nevzdávej se. Přijmi výzvu a „Buď prvním!“. Neboj se změň a přijmi výzvu být průkopníkem. Firma Baťa, její představitelé i spolupracovníci takovým výzvám čelili poměrně často, a protože dokázali to, co vystihuje jiné baťovské heslo: „Změnit přelud ve skutečnost!“, opravdu se v mnohém prvními stali.

 

Nešlo vždy jen o výrobu a technologie, byli také průkopníky v tvorbě firemní kultury a vytváření vztahů. Protože jak řekl Tomáš Baťa: „Snaha být prvním není nutnost vyhrávat, je projevem odvahy člověka se o to alespoň ze všech sil pokusit.“ Výstava „Buď prvním!“ je představena v jubilejním roce, kdy si připomínáme 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati a zároveň taky 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. Osobní příběh Tomáše Bati, jeho spolupracovníků a filozofie Baťa, ať je nám inspirací, že v našem městě se někdo odvážil být první a právě díky této odvaze, bylo město Zlín světové. Najdete i vy odvahu být první?

 

Přejeme vám příjemný inspirativní zážitek!

Autoři výstavy, Gabriela, Jakub a Vladimír

Výstava Nadace Tomáše Bati

Autoři výstavy: GABRIELA KONČITÍKOVÁ / JAKUB MALOVANÝ / VLADIMÍR PARÍZEK

Grafický návrh: BARBARA PIVEČKOVÁ

Konzultace: PAVEL VELEV / ZDENĚK POKLUDA

Zdroje fotografií: Nadace Tomáše Bati / rodina Baťa / Státní okresní archiv Zlín / osobní archivy / archiv společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s.

www.budprvnim.cz / www.nadacetomasebati.cz

Výstava vznikla na základě podpory z Kulturního fondu Statutárního města Zlín.